top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Hvorfor ha fokus på ESG?

Oppdatert: 19. okt. 2023

ESG (Environmental, Social and Governance) gjør det lettere å fastslå selskapers fremtidige økonomiske resultater.

ESG står som kjent for «Environmental, Social and Governance». I prinsippet handler ESG om hvordan vi kan måle bærekraft og samfunnseffekt når det kommer til investering i et selskap eller virksomhet. Det kommer stadig nye krav fra EU og norske myndigheter når det gjelder krav til bærekraft, for ikke å snakke om forbrukerne som har fått stor makt.De yngre generasjoner (særlig generasjon Z og alfa) vil i økende grad søke seg til miljøvennlige selskap.

Finansbuzz

Selskap som er gode på miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring kan nemlig redusere risikoen i interessentenes investeringer, og sjansen for god langsiktig avkastning øker. ESG handler om bærekraftige investeringer, og det er buzz finansverdenen har hørt mye av i løpet av de siste årene.

Grønne selskap Investorer fokuserer i økende grad på bærekraftige investeringer. Det betyr rett og slett at selskap som kan vise til bærekraftige løsninger er mer interessante enn selskap som ikke er opptatte av bærekraft. Grønne selskap har derfor fått et stort oppsving de siste årene, med mange investorer.

Transformasjon

Hender som holder jord og en plante
Hender som holder jord og plante.

Det foregår nå en bærekrafts-transformasjon i mange selskap, men selv om en slik plan er vedtatt både på styre- og toppledernivå så er det ikke nødvendigvis enkelt å få hele organisasjonen med på endringen.


Det handler ikke nødvendigvis om at de ansatte ikke vil, men de ser kanskje ikke alle sammenhengene på samme måte som ledelsen ser sammenhengene.

Posisjonering

I en slik setting er det nødvendig å legge opp et endringsløp slik at alle ansatte forstår hvorfor virksomheten ønsker å endre seg på dette området. Gode interne kommunikasjonspakker vil være til stor hjelp sammen med andre endringstiltak. Ikke minst er det viktig å vite hvordan ekstern kommunikasjon kan benyttes for å posisjonere seg riktig eksternt i markedet, slik at investorene faktisk ser at ditt selskap er verdt å investere i.


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Comments


bottom of page