top of page
ryszard-paprzycki-unsplash.png

STRATEGISK MERKEVAREBYGGING

STRATEGISK MERKEVAREBYGGING
Noen assosierer gjerne "markedsføring" med merkevarebygging, men det handler om mye mer enn det. Strategisk merkevarebygging er noe hele ledelsen bør være involvert i da det er et samlende verktøy for hele virksomheten. Slik arbeid må henge tett sammen med overordnet strategi, og skal kunne skape retning i arbeidet. 


Noe av det vi kan hjelpe deg med:

  • Utvikling av merkevaren

  • Posisjonering

  • Kommunikasjons- og/eller markedsføringsstrategi

  • Inbound marketing

  • Omdømme-arbeid

  • Interessentkartlegging

  • Evalueringer og målinger

bottom of page