top of page
Blomst som vokser gjennom asfalt

STRATEGISK MERKEVAREBYGGING

STRATEGISK MERKEVAREBYGGING
Noen assosierer gjerne "markedsføring" med merkevarebygging, men det handler om mye mer enn det. Strategisk merkevarebygging er noe hele ledelsen bør være involvert i da det er et samlende verktøy for hele virksomheten. Slik arbeid må henge tett sammen med overordnet strategi, og skal kunne skape retning i arbeidet. 


Noe av det vi kan hjelpe deg med:

  • Utvikling av merkevaren

  • Posisjonering

  • Kommunikasjons- og/eller markedsføringsstrategi

  • Inbound marketing

  • Omdømme-arbeid

  • Interessentkartlegging

  • Evalueringer og målinger

bottom of page