top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Hvorfor bli sertifisert som B Corporation?

Oppdatert: 19. okt. 2023

Dette er sertifiseringen for virksomheter som har et genuint ønske om å drive på en bærekraftig og transparent måte. I så tilfelle, hvorfor ikke vurdere å bli en B Corporation?


Som du kanskje vet, det finnes en sertifisering hvor du kan få status som B Corporation (også kalt B Lab eller B Corp). Virksomheter som får denne sertifiseringen driver ikke bare sin virksomhet på en bærekraftig og transparent måte, men de scorer høyt på "sosial og miljømessig ytelse."


Taket på operaen i Oslo
Det norske operahuset.

Tenk helt nytt

Kanskje føler du også det er på tide å sette seg inn i hvordan et selskap kan driftes på en bærekraftig måte? Det handler kanskje først og fremst om å legge bort en del av hva du lærte på økonomistudiet, og rett og slett tenke helt nytt. Det er mye å sette seg inn i hvis du genuint ønsker å drive et bærekraftig selskap. Noe av det viktigste du bør sette deg inn i gjelder altså det nåværende økonomiske systemet de fleste av oss forholder seg til. Hvis du skal kunne sertifiseres som B Corp må du altså tenke helt nytt rundt økonomi og det meste som handler om å skape verdi. Hvem skaper du verdi for?


Økonomi som nøkkeldriver

En av nøkkeldriverne for det nåværende økonomiske systemet er næringslivet, og de klarer ikke å skape den positive innvirkning som forventes. Det nåværende økonomiske systemet skaper tvert i mot negative konsekvenser for mennesker, lokalsamfunn og planeten. B Lab mener det er tre nøkkelaspekter som forsterker virksomhetenes rolle i denne sammenheng: 1. Utformingen av juridiske systemer 2. Forretningsadferd og drift 3. Bedriftskultur og de dominerende historiene som er knyttet til forretning og suksess.


Prioriter alle interessenter

Lovverket gjør det mulig for selskap å gi utbytte til aksjonærene før alle andre interessenter. Det kan tas ut utbytte selv om en slik fortjeneste kommer fra adferd som skaper ulikhet, sosial fragmentering og som gjerne skader miljøet. Denne måten å drive virksomhet på har ført til at mange etterlyser et skifte i eierstyring og selskapsledelse. Man ønsker å prioritere alle interessenter, for en slik selskapsstyring sikrer at selskapene vurderer interessen til alle sine interessenter. Det være seg kunder, arbeidere, leverandører, lokalsamfunn, investorer og miljøet. B Lab mener at ved styring av interessentene så får vi virksomheter som er ansvarlige ovenfor mennesker og planeten.


Eksempler på B Corporations

Over 4000 selskap kan kalle seg B Corp, og du finner dem i over 70 land og mer enn 150 ulike bransjer. Visste du at Ben and Jerry, Danone, Patagonia og Save the Duck er på listen? Det er likevel overraskende få store merkevarer å finne på listen. Hvis du blar gjennom listen så vil du sannsynligvis finne mange selskap du aldri har hørt om. Kanskje det er en del av skiftet som skjer, slik at om noen år så er det disse selskapene vi hører mest om?


Om sertifiseringen

Hvis du ønsker å lære mer og vurderer å sertifisere selskapet ditt så vet du nå at det er B Lab som tildeler B Corp-sertifiseringer. Dette er en global ideell organisasjon med kontorer stort sett over hele verden. Det er strenge krav for å få og beholde sertifiseringen. Du finner mye mer faktainformasjon blant annet på Wikipedia eller på nettsidene til B Lab. B Lab sier de er et ideelt nettverk som ønsker å: “Transformere den globale økonomien til fordel for alle mennesker, samfunn og planeten.”


Ønsker du å ta en uformell prat om hvordan du kan tilnærme deg denne tankegangen? Ta kontakt.
コメント


bottom of page