top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Hva innebærer det å jobbe smidig?

Smidig er et buzzord som har vært i omløp lenge nå. Det er trendy å jobbe smidig, og det nevnes jevnt og trutt i alle møter: "Vi må jobbe smidig". Men hva betyr det egentlig?


Hvis du tar en titt i Cambridge sin ordbok så finner du mange eksempler på hva agile er, altså smidig.


Når det kommer til hva en smidig (agile) virksomhet er, så står det følgende: able to deal with new situations or changes quickly and successfully. Most agile corporations have flexible management systems that can quickly accommodate global change and exploit opportunities.


Mennesker i en organisasjon som beveger seg
Smidige organisasjoner har store fordeler i dagens stadig skiftende samfunn.

Enterprise agility

Denne typen "smidig" handler om å transformere hele virksomheten til å jobbe smidig. Ofte snakkes det i slike sammenhenger om for eksempel enterprise agility eller business agility. Forskjellen mellom de to sistnevnte uttrykk er at enterprise agility har en mer helhetlig tilnærming til endring av HELE organisasjonen. Det er da snakk om en strukturell og kulturell endring, som omfatter alle avdelinger. Business agility har mest fokus på forbedring av teamene som jobber med produkter og selve forretningen. Dersom man ønsker å gå inn for at organisasjonen virkelig skal jobbe smidig er det fint å sende folk på sertifisering, for eksempel SAFE.


Hva kjennetegner en smidig organisasjon?

I en rapport fra McKinsey i 2018 stadfester de hvordan en smidig organisasjon ser ut. En viktig veileder og ramme for slike organisasjoner er å ha en Nordstjerne som setter retningen, både med tanke på hva organisasjonen er og hva den gjør. Ikke minst er Nordstjernen viktig i strategiske diskusjoner på høyt nivå, til daglige taktiske beslutninger i frontlinjen der svar kreves til kunder og lignende.


Her er noen av punktene som nevnes:

De har en "Nordstjerne" nedfelt i hele organisasjonen

De jobber gjennom et nettverk av små, kompetente team

De bruker raske beslutnings- og lærings-sykluser

De har en dynamisk ansatte-modell som tenner lidenskap

De bruker neste generasjons aktiverende teknologi


Hva med Scrum - er ikke det smidig?

De fleste som har jobbet med prosjektarbeid kjenner til Scrum som metode. Scrum er en iterativ metode som ofte brukes til produktutvikling, som bryter ned et prosjekt i mindre segmenter. Disse segmentene utføres av små tverrfunksjonelle team innen en definert tidsperiode. Metoden fokuserer på en rytme av leveranser, og er avhengig av tverrfunksjonelle team. I tillegg har man spesifikke støtte-roller og man er avhengig av å følge prosessen for å fullføre leveransen av prosjektet.


Selv om man kaller scrum “smidig” så er det likevel veldig annerledes enn å jobbe smidig med SAFE som metode. Sistnevnte brukes, som tidligere nevnt, til å organisere hele organisasjonen. Scrum er mer en smidig måte for å styre programvareutvikling.


Rigg selskapet for fremtiden

For å oppsummere det hele; tenk gjennom hvor ditt selskap er i landskapet når det gjelder "smidig". Er det mange misforståelser ute og går når det gjelder forståelsen av dette fagområdet? Hvis dere ikke jobber smidig, hvordan kan dere eventuelt komme i gang? Det er ingen tvil om at organisasjoner som jobber smidig er bedre rigget enn andre selskaper.


Om du ønsker å ta en uformell prat, ta gjerne kontakt.

Comments


bottom of page