top of page
 • Forfatterens bildeRedaksjonen

Hva er forskjellen på PoC og MVP?

En PoC (Proof of Concept) retter seg mot å bekrefte om et bestemt konsept eller en idé er teknisk mulig og gjennomførbart. En MVP (Minimum Viable Product) skal derimot levere et faktisk produkt med tilstrekkelig funksjonalitet til å løse et reelt problem.


Hvis du jobber med produktdesign og utvikling er du nok godt kjent med disse begrepene. Andre er kanskje mer usikker på hva som er hva. Gjennom denne artikkelen skal vi utforske forskjellene og likhetene mellom det som kan betraktes som to innovasjonsmetoder eller strategier i prosesser knyttet til produktutvikling.


Hånd som holder spørsmålstegn og hånd som holder lyspære.
Illustrasjonsbilde.

Hva er en MVP - Minimum Viable Product?


 • Målet med MVP er å teste og validere produktideen i markedet med minimale ressurser og investeringer.

 • En MVP inneholder alle nødvendige kjernefunksjoner og funksjonaliteter som dekker de primære behovene til tidlige brukere.

 • Dette er et fullt funksjonelt produkt som er i stand til å interessere og tiltrekke seg tidlige brukere.

 • Ved hjelp av en MVP kan teamet samle tilbakemeldinger og måle bruker-engasjement. På den måten kan de samle inn verdifulle data som kan gi fremtidige iterasjoner og forbedringer.

 • Fordelen med en MVP er at den balanserer verdiskapning for brukeren og prosjektets levedyktighet. Samtidig som den minimerer utviklingskostnader og time-to-market.

 • MVP krever mer tid og ressurser sammenlignet med PoC, men det er fortsatt en minimal investering med tanke på å validere produktets levedyktighet.

 • Fordeler ved å benytte seg av MVP er at det er tidseffektivt og risikoreduserende.

 • MVP gir deg muligheten til å få et tidlig innsyn i markedet og markedsbehov. Du kan komme i gang med å bygge et brukerfellesskap, skape bevissthet og etablere deg i markedet før konkurrentene.

 • MVP-tilnærmingen legger til rette for iterativ utvikling. Du kan gradvis legge til nye funksjoner og forbedre produktet basert på brukerens tilbakemelding og endringer i markedet.

 • MVP gir deg muligheten til å engasjere brukerne tidlig i prosessen. Dette kan skape et følelsesmessig bånd mellom brukere og produkt, og brukernes tilbakemelding blir en del av produktutviklingen.

 • MVP gir en plattform for rask læring. Det hjelper teamet ditt med å forstå markedet, brukerens behov og produktets styrker og svakheter - tidlig i prosessen.

Hva er en PoC - Proof of Concept?


 • Ved hjelp av en PoC kan du vurdere om det er verdt å bygge produktet i utgangspunktet.

 • PoC innebærer alt som hjelper deg med å måle gjennomførbarheten, levedyktigheten og attraktiviteten til et produkt. En PoC skal hjelpe deg med å sikre finansiering, samle ressurser og synliggjøre hvorfor det eventuelt er verdt å investere i konseptet.

 • En PoC trenger ikke å være funksjonell i det hele tatt. Hensikten er å vise frem kjernen av konseptet.

 • I mindre skala kan vi se på en PoC som en demonstrasjon eller et eksperiment som forsøker å verifisere potensialet og gjennomførbarheten av en idé.

 • Mange bruker PoC-er til å teste ut et produkt eller funksjonelle aspekter ved ulike typer teknologi. Hensikten er å få nyttige funn som gjør at de kan vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å investere betydelige ressurser i programvareutvikling av idéen.

 • Med en PoC er det ønskelig å validere sentrale hypoteser eller vise frem spesifikke egenskaper til en idé. Hensikten er å bevise at konseptet er mulig, og har potensial til å løse et problem eller møte et behov.

 • En PoC er gjerne rettet mot interessenter, investorer og potensielle partnere for å vise frem levedyktigheten og potensialet til et konsept.

 • Fordeler ved å benytte seg av PoC er blant annet at det krever mindre tid og ressurser sammenlignet med en fullverdig løsning.


Likheter mellom MVP og PoC


 • Begge benytter seg av brukersentrerte designprinsipper.

 • Tilbakemeldinger og innsikt fra brukere spiller en avgjørende rolle i utforming av produktets design.

 • Begge omfavner en iterativ prosess når det gjelder produktutvikling.

 • Innsikt og tilbakemeldinger fra brukere eller interessenter driver utviklingen.


Ulikheter mellom MVP og PoC


 • PoC retter seg ofte mot interne beslutningstakere eller potensielle investorer for å vise konseptets gjennomførbarhet. MVP retter seg mer mot sluttbrukeren for å validere produktet og dets verdi i det virkelige liv.

 • Metodene reduserer risiko på litt ulike måter. En PoC bidrar til å minimere teknologisk risiko tidlig. MVP fokuserer primært på å redusere risiko knyttet til det markedsmessige og det forretningsmessige. MVP reduserer risiko ved å sikre at produktet møter et faktisk behov før de større investeringene gjøres.

 • Både PoC og MVP krever investering av tid og ressurser, men omfanget og dybden av engasjementet er normalt sett større for en MVP som faktisk skal være klar for bruk i markedet.


Har din virksomhet en idé eller et potensielt produkt dere ønsker å utforske? Da er det absolutt verdt å vurdere om en Proof of Concept (PoC) eller Minimum Viable Product (MVP) som en strategisk tilnærming. En PoC kan ofte gjennomføres på bare noen få dager eller uker, alt avhengig av prosjektets kompleksitet. Dersom du ønsker å skape en mer innovativ kultur i selskapet, så er dette relativt enkle metoder som både er inspirerende og nyttig for ansatte å være med på. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.

Comments


bottom of page