top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Bærekraftsmål som bryllupskake-modell

Oppdatert: 19. okt. 2023

Stockholm Resilience Centre ved Stockholm University har fått mye oppmerksomhet for bryllupskake-modellen de presenterte i 2016. Modellen viser de 17 bærekraftsmålene satt sammen i de tre lagene biosfære, samfunn og økonomi.


Modellen ble utviklet av Carl Folke, vitenskapsdirektør ved Stockholm Resilience Center, og flere andre. Ekspertene har konkludert med at alle de bærekraftige utviklingsmål er direkte eller indirekte knyttet til bærekraftig og sunn mat. Hva passer da bedre enn å lage en bryllupskake-modell?


Alt henger sammen

Mat kommer fra biosfæren, den konsumeres av samfunnet, det involverer ulike interessenter i partnerskap - og det samlede systemet hjelper med å drive økonomien.

Modellen omdefinerer på mange måter tilnærmingen til de 17 målene. Underlaget av bryllupskaken er laget av hav, vann, skog, klima, land og jordsmonn. Bærekraftsmålene (SDG) er avhengige av vi alle tar vårt ansvar slik at jordens fysiske økosystemer holdes intakte. De mener videre at målet om å utrydde fattigdom (SDG 1) og null sult (SDG 2) krever: likestilling (SDG 5), anstendige jobber (SDG 8) og redusert ulikhet (SDG 10).

Bærekraftsmålene satt satt sammen som en tre-etasjes kake
Figur som viser bryllupskakemodellen.

Foto: Stockholm Resilience Centre ved Stockholm University

Bort fra det sektorielle

Bryllupskake-modellen (The wedding cake model) endrer vårt paradigme for utvikling, og den beveger oss bort fra dagens sektorielle tilnærming hvor sosial, økonomisk og økologisk utvikling blir sett på som separate deler. For at samfunnet skal utvikle seg til det beste for planetens så er det bedre å gå over til en verdenslogikk hvor økonomien tjener samfunnet. For å få til dette må økonomier og samfunn sees på som innebygde deler av biosfæren.


Velg et knippe mål

De 17 målene er ment som en integrert helhet, men er ofte presentert som et prioritert valg. Det er ikke mulig for bedrifter å jobbe med alle bærekraftsmålene, det blir altfor kompleks. Det er derfor fordelaktig å velge seg et knippe mål, og jobbe strategisk med disse.


Du synes kanskje det er enklere å se sammenhengen mellom bærekraftsmålene ved hjelp av bryllupskake-modellen? Har du lyst å se nærmere på hvordan ditt selskap kan ta tak i bærekraftsmålene? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Comments


bottom of page