top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Bærekraft - kom i gang ved å øke kompetansen

Oppdatert: 19. okt. 2023

Bærekraft er i vinden som aldri før, og for de fleste selskap er det politisk korrekt å vise at man tar dette seriøst. Å øke kompetansen til de ansatte er én måte å komme raskt i gang på.


Initiativet om å bygge opp en bærekraftig virksomhet starter kanskje med styret eller øverste leder som ønsker å komme i gang med bærekraft. Avgjørelsen om å forankre bærekraft i selskapets strategi er kanskje det viktigste for å virkelig komme i gang. Det kan altså være en god start, men det er likevel ikke enkelt hvis det ikke skjer mer. Å komme i gang med bærekraft er det samme som å komme i gang med hvilken som helst annen endring - og det skjer ikke av seg selv. Det er også viktig å ha en genuin plan for bærekraftsarbeidet, og ikke bli tatt for å drive med grønnvasking eller være mest opptatt av hva du kan gjøre som kan brukes i markedsføringsplanen.


Tre formet som en oppadgående pil
Illustrasjon: Plante som er beskjært som en pil som peker opp.

Sett opp krevende mål

Utfordringen er at bærekraft er et ekstremt omfattende område, og det ligger store muligheter og begrensninger (alt etter hvordan du ser på det) innen hvert av de 17 bærekraftsmålene fra FN. Skal du vise til at du jobber med flest mulig av disse målene, eller skal du fokusere på noen få som du virkelig kan levere på? Svaret er kanskje åpenbart. Samtidig må du sørge for å ha mål som er litt krevende, hvis ikke vil du ikke oppfattes seriøst.


Finn en leder

De fleste begynner med å ansette en bærekraftsdirektør som sitter i ledergruppen, og som virkelig kan ta tak i utfordringene. Det popper stadig frem nye mennesker som er utvalgt som bærekraftsdirektører i spesielt store selskap, og mange av dem har relativt kort fartstid innen området. Det spiller uansett ingen rolle så fremt de lærer raskt. La oss også håpe at selskapene ikke ansetter disse menneskene for å tilfredsstille styret, og tenker at “nå har vi løst dette problemet”. Det så vi mange eksempler på da digitaliseringsbølgen startet.


Sørg for engasjement

De færreste selskap tenkte på bærekraft da de ble etablert, så for å utvikle seg på dette området trenger selskapet ledere med engasjement innen området - som klarer å dra dette i gang. Det krever en hel del annet også, som at flere engasjerer seg gjennom hele verdikjeden, at man setter i gang tiltak slik at man kommer i gang, og at de ansatte tas med på denne utviklingen.


Få opp kunnskapen!

Endelig kommer vi til kjernebudskapet av denne artikkelen, nemlig opplæring. For at alle skal få en elementær opplæring i området bør man få de ansatte gjennom smart kursing, og det finnes mange muligheter. Det finnes mange bra digitale opplegg som ikke koster for mye, og det er selvfølgelig fullt mulig å hyre inn noen eksterne som sørger for fysisk opplæring. På den måten har alle et grunnlag for å forstå hva bærekraft egentlig handler om. Hva ligger i FNs bærekraftsmål, og hva må til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030? Hva ligger i internasjonale avtaler som Parisavtalen og hva handler RE 100 egentlig om? Dette og mye mer bør dine medarbeidere vite noe om.


Intern task force

Hvis dere ikke har råd til å kjøre kursing så kan det være en ide å gi oppgaven til ansatte som er ivrig etter å jobbe med dette fagområdet. For eksempel kan en liten gruppe lese seg opp og senere presentere ulike tema innenfor bærekraft for de ansatte. Veldig mange har interne “skoler” hvor de kommer med kontinuerlig påfyll av ulike kunnskap til de ansatte. Bærekraft kan videre være et naturlig tema for din “selskaps-skole”, hvor dere fortløpende fyller på med kunnskap.


Tenk etter hva som passer for ditt selskap, og nøl ikke med å ta kontakt dersom dere trenger noen å sparre med på dette området.

Yorumlar


bottom of page