top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Kommuniser i prosjekt eller mislykkes

Oppdatert: 19. okt. 2023

En undersøkelse fra Project Management Institute (PMI) i 2013 viser at 1 av 5 prosjekter feiler på grunn av dårlig kommunikasjon.


Analysen fra PMI begynner å bli noen år, men den er fortsatt veldig relevant. Det er mange årsaker til at kommunikasjonen kan svikte i prosjekter. Her er 9 årsaker som vi mener er viktige.Fire personer som sitter og snakker
Mennesker som snakker sammen.


1. De færreste prosjekledere er kommunikatører


De fleste prosjektledere har som regel svært god kompetanse på mange nyttige fagområder, men de færreste er kommunikatører.


2. Kommunikasjonsplanen er ikke vanskelig


De fleste har ingen problem med å sette opp en elementær kommunikasjonsplan, det er heller etterlevelsen gjennom prosjektet som er vanskelig. Mange legger bort kommunikasjonsplanen etter at den er ferdig, noe som raskt kan skape utfordringer.


3. Budskapet er ikke definert godt nok…


Ofte er målgrupper og interessertgrupper godt ivaretatt, det samme med frekvens og valg av kanal. Det som ofte ikke er godt nok definert er selve budskapet, og det er ikke mulig å planlegge budskapet langt frem i tid - det vil naturligvis være flytende.


4. Kommunikasjon får siste prioritet


En prosjektleder har som regel mye på sin tallerken. Når oppgavene begynner å tårne seg opp er det lett å prioritere vekk oppgaver knyttet til kommunikasjon, som ofte kan oppfattes som "softere" eller mindre viktige oppgaver.


5. Hvis du er heldig får du en prosentvis kommunikasjonsressurs…


Hvis du leder et større prosjekt eller program vil for eksempel organisasjonen gi til prosentvis tilgang på en ressurs fra kommunikasjonsavdelingen. Som regel er dette ikke en strategisk ressurs, men en som kan hjelpe deg med å skrive artikler til intranettet og lignende. En prosentvis ressurs vil ikke klare å sette seg inn i prosjektets kompleksitet, og ofte må prosjektlederen bruke mye tid på å oppdatere vedkommende på status, og hva som er viktig å fokusere på. Det kan bli en lite optimal løsning, både for prosjektleder og kommunikasjonsressursen.


6. Linken mot strategi mangler…


Dette er det mest kritiske punktet, for hvis ikke prosjekleder evner å knytte prosjektet opp mot overordnet strategi så kan vi risikere å miste ledelsen og andre viktige interessenter på veien. Kommunikasjon er på mange måter nøkkelen til å få med seg alle menneskene gjennom prosjektet, med nødvendig forankring og suksess.


7. Prosjektlederen må kommunisere med språket til virksomheten og deres interessenter…


Denne henger sammen med overnevnte punkt. Det kan være spennende tider for et selskap når det kommer inn en tropp med konsulenter som bringer inn ny terminologi, men konsulentene og prosjektleder må også tilpasse seg selskapets "stammespråk". Det forsikrer og trygger ledelsen og nøkkelpersoner om at konsulentene forstår virksomheten, deres ambisjoner og mål.


8. Prosjektlederen bør konvertere prosjektdata til forretningsinformasjon…


Underveis i prosjektet må informasjon og data brekkes om til forretningsinformasjon. Hvordan kan prosjektdataen vinkles mot den strategiske og forretningsmessige delen av selskapet? Dette er svært viktig for suksess.


9. Ulik modenhet for prosjektarbeid krever ulik kommunikasjon…


Se for deg en konservativ organisasjon som har eksistert i årevis, som har hatt en forretningsmodell som har gjort at de har kunnet hvile på laurbærene fordi omsetningen har økt jevnt og trutt uten at de har gjort noen endringer - men som de siste årene har innsett at de må gjøre endringer raskt for å fortsatt kunne eksistere. Se så for deg det motsatte, en organisasjon som er drevet av prosjekter med kontinuerlige endringer og forbedringer - som har egne sertifiserte prosjektledere. Kravet til en ekstern prosjektleder vil være veldig ulik, og behovene for kommunikasjon vil også være svært forskjellig.


Da har du fått 9 argumenter for hvorfor kommunikasjon i prosjekter kan være vanskelig. De fleste selskap i dag jobber med prosjekter i en eller annen form, så forhåpentligvis kan dette være nyttige tips for deg på veien videre.


Hvis du skulle ha behov for kommunikasjonsstøtte, ikke nøl med å ta kontakt.


Ekstern informasjon

Comments


bottom of page