top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Er du oppdatert på X-tech?

Oppdatert: 19. okt. 2023

Martech, Shiptech, Fintech eller Cleantech. Utviklingen går raskt, og det er krevende å holde seg oppdatert.


Du kjenner sikkert til begrepene ramset opp innledningsvis, spesielt om du jobber med digitalisering eller forretningsutvikling. Har du tenkt på at også dine strategiske ressurser innen kommunikasjon og markedsføring bør være like oppdaterte? For å posisjonere selskapet ditt på riktig måte så er det helt essensielt at du har kommunikasjonsfolk som forstår seg på teknologiutviklingen.


I denne artikkelen får du noen smakebiter på nyord (neologisme) som har oppstått etter at ulike bransjer/fagområder er mikset med "technology":

Adtech (Advertisement Technology)

AdTech er annonsedelen av markedsføring, og er et relativt komplekst område. Det handler først og fremst om kampanjer, annonser og relevant data og statistikk som gjør at du stadig kan forbedre annonsearbeidet. Dette er teknologi som er designet slik at annonsører og annonsebyråer kan lage, sette i gang, måle og administrere annonseringskampanjer på nettet. Det er gjerne store mengder annonser på samtidig, så teknologien har effektivisert dette arbeidet. Selskapenes egne markedsavdelinger har som regel også tilgang til denne teknologien.


Biotech (Biology Technology)

Bioteknologi er teknologi som bruker biologiske systemer, levende organismer eller deler av dette for å utvikle eller lage forskjellige produkter. (kilde: NTNU)

Bilde fra et mikroskop - lilla og blå farger
Selvlysende organismer.

Cleantech (Clean Technology)

Som ordet indikerer handler cleantech om "ren teknologi". Cleantech omfatter et bredt spekter av teknologier som er knyttet til eksempelvis resirkulering, grønn transport, fornybar energi, informasjonsteknologi, elektriske motorer, grønn kjemi og belysning.


Cleantech kan sees på som enhver prosess, produkt eller tjeneste som sørger for å redusere negative miljøpåvirkninger. Dette kan gjøres gjennom omfattende effektivisering og forbedring av energi. Ikke minst kan det gjøres ved bærekraftig bruk av ressurser og miljøvernaktiviteter.


Det kan være verdt å nevne at et prosjekt som er utviklet med tanke på å redusere klimaendringer ofte kalles karbonprosjekt. Kilde: Wikipedia


Edtech / Edutech (Education Technology)

Ved hjelp av maskinvare og programvare har det over langt tid blitt tilrettelagt for at læringsopplevelsen skal forbedres – både i og utenfor klasserommet. Det handler om at opplevelsen knyttet til læring blir mer engasjerende, inkluderende og individualisert. I løpet av få år har utvikling på dette området eksplodert, i hele løpet fra grunnopplæring (barneskole, ungdomsskole, videregående skole) til høyere utdanning.

Femtech (Female Technology)

Innen dette området finner vi teknologi som fokuserer på kvinners helse. Det kan eksempelvis være fruktbarhetsløsninger, apper for å spore menstruasjon, graviditet og pleie, seksuell velvære for kvinner og reproduktiv systemhelse.


Foodtech (Food Technology)

Dette høres fancy ut, men helt siden den industrielle revolusjon har oppfinnere og industriledere brukt teknologi på matproduksjon. De siste årene har likevel innovativ Foodtech brutt ut som en egen «sektor». Dette handler om all teknologi som brukes på måten vi produserer, selger eller serverer mat på. For eksempel kan sensorer holde kontroll på forhold rund luft, næring og vann. Det handler også om roboter som setter sammen menyer, og som leverer mat.


Healthtech (Healthcare Technology)

Healthtech er sentrert rundt optimalisering av personlig og forebyggende pleie. Det betyr teknologi som leveres eller brukes utenfor sykehus eller legepraksis. Det er snakk om forebyggende og overvåkende verktøy for forbrukere. Dette er videre snakk om analyse- og administrasjonsverktøy for helsevesenet og kommersielle helseorganisasjoner.


Medtech (Medical Technology)

Den medisinske teknologien fokuserer på terapeutiske teknologier og medisinsk utstyr som behandler eksisterende medisinske problemer og diagnostiske teknologier (det vil si omsorg som finner sted på sykehus).

Blodceller i mikroskop

HRTech (Human Resource Technology)

HR-teknologi er et paraplybegrep som eksempelvis inkluderer lønn og kompensasjon for ansatte, talentinnsamling og styring. Det inkluderer også analyse av arbeidsstyrke og resultatstyring.


Insuretech (Insurance Technology)

I forsikringsbransjen har det som i alle andre bransjer skjedd mye. Dette er en bransje som alltid har beregnet risiko, og ved hjelp av nye analyseverktøy så har det åpnet seg en ny verden av muligheter. Det har kommet til mange spennende start-ups, som pusher de store forsikringsselskapene til å tenke nytt.


Legaltech (Legal Technology)

Tradisjonelt har juridisk teknologi brukt teknologi og programvare i forbindelse med for eksempel praksisstyring, dokumentlagring, falturering og regnskap. De siste 10 år har bransjen blitt utsatt for teknologi som disrupterer på et helt nytt nivå. Ved hjelp av plattformer kan advokater legge inn sine tjenester, og kunder kan finne advokater og tjenester de ønsker. På samme måte som i andre bransjer legges det til rette for økt forbrukermakt, økt konkurranse og prispress i advokatbransjen. Blockchain og AI er to av viktige teknologier innen jus.

Madtech (Marketing + Advertising technology) Skillelinjene mellom Marketing Tech og Advertising Tech er nå så liten at det tvang seg frem et nytt begrep som samler disse to.


Martech (Marketing Technology)

I motsetning til Adtech gjelder Martech litt andre deler av markedsføringen. Her kan markedsførerne opprette, sette i gang og administrere markedsføringskampanjer. Det vil eksempelvis være e-postmarkedsføring, administrasjon av sosiale medier, A/B-testing, personalisering, tilbakemeldinger fra brukere og web-analyse.

Tidligere Twitter-logo, nå kalt X.

Proptech (Property Technology)

Det har gjennom de siste årene skjedd en ekstrem utvikling også innen eiendomsmarkedet. Tenk deg alle tekniske muligheter eiendomsutviklerne kan benytte i nye bygg – ikke minst hvor mye data vi vil generere fra bygg. Hvis du drar dette et hakk videre så er proptech del av en større sammenheng, for eksempel oppbyggingen av smarte byer.

Shiptech (Shipping Technology)

Shippingbransjen er kjent for å være konservativ, og selv om det tok lang tid før de kom på banen med digitale løsninger så har de oppnådd mye på kort tid. Tenk bare på hvor mye som kan effektiviseres innen logistikk. Det er ikke mange år siden skipsmeglerne ringte rundt for å sjekke hvor ulike båter var plassert, for så å lage manuelle lister. For ikke å snakke om teknologi om bord på skipene, og all aktivitet knyttet til havner.

Byggeplass.

Retailtech (Retail Technology)

Forbrukeren endrer seg raskere enn detaljhandelen kan holde tritt med. Samtidig endrer detaljhandelen seg raskere enn infrastrukturen kan følge med. Det spås at vi vil se flere endringer de neste fem årene enn vi har sett de siste 20 årene. Konvergensen av noen få viktige teknologier muliggjør endring. Ved å se nærmere på teknologi knyttet til denne bransjen vil du få et godt innblikk i hva som kan skje de neste fem til åtte årene.


Regtech (Regulation Technology)

Her snakker vi om å bruke informasjonsteknologi for å forbedre reguleringsprosesser. Et mål med Regtech er å øke gjennomsiktighet så vel som konsistens og standardisering av reguleringsprosesser. Videre å levere forsvarlige tolkninger av tvetydige regelverk, som dermed kan gi høyere kvalitet til lavere kostnader.


Comments


bottom of page