KOMMUNIKASJON VED ENDRINGER

Er det noe som er helt sikkert så er det at vi alle eksponeres for kontinuerlige endringer. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du er tilknyttet eller størrelsen på selskapet du leder eller jobber i. Noen ganger legger ledelsen eller styret opp til endringsprosess som et eget prosjekt, andre ganger kommer endringen som følge av et prosjekt man jobber med. Uansett hva som er din situasjon så er det viktig å forstå mekanismene som er i sving under endringer, og flere tar inn konsulenter som er spesialisert på området for å sikre suksess. Dessverre er det mange som undervurderer kommunikasjon i denne sammenheng.
 
Kommunikasjon er nemlig en helt sentral faktor for at du skal få til din ønskede endring. Det er så mange eksempler på at det nye systemet eller den nye strategien mislykkes - ofte fordi man ikke får med seg de ansatte på endringen. Å forstå grensesnittet mellom endringsledelse, HR, fagområdene i en ledergruppe og kommunikasjon er viktig når en slik endring skal skje. Vi har erfaring med hvordan du skal gå frem for å komme i gang med endringer, det være seg prosjekter, bærekraft, digital transformasjon eller andre endringer du jobber med.

Vi kan bistå seg uansett hvor du er i løypa – ikke minst om du har kommet skjevt ut og trenger nødhjelp. Dette kan vi hjelpe deg med!