KOMMUNIKASJON VED ENDRINGER

Er det noe som er helt sikkert så er det at vi alle er eksponert for endringer. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du er tilknyttet eller størrelsen på selskapet du leder eller jobber i. Noen ganger legger ledelsen eller styret opp til endringsprosess som et eget prosjekt, andre ganger kommer endringen som følge av et prosjekt man jobber med. Uansett hva som er din situasjon så er det viktig å forstå mekanismene som er i sving under endringer, og flere tar inn konsulenter som er spesialisert på området for å sikre suksess.


Kommunikasjon er en helt sentral faktor for at du skal få til din ønskede endring. Ta en uforpliktende prat med oss og vi kan komme med råd uansett hvor du er i løypa – om du har planlegger et endringsprosjekt, om du er underveis og trenger nødhjelp eller om du har gjennomført et prosjekt og står ovenfor problemer.