top of page
ryszard-paprzycki-unsplash.png

STRATEGISK KOMMUNIKASJON

STRATEGISK KOMMUNIKASJON
Strategisk kommunikasjon handler om selskapets kommunikasjonsprinsipper, strategier og initiativer som brukes for å fremme organisasjonens mål, oppdrag eller verdier. Dette er et tverrfaglig fagfelt, som bygger på kommunikasjonspraksis som finnes i relaterte disipliner. Dette inkluderer PR, massekommunikasjon, reklame og organisasjons-kommunikasjon.

HVORFOR ER STRATEGISK KOMMUNIKASJON VIKTIG?
Dette er et område som er viktig både internt og eksternt. Slikt arbeid er tett knyttet opp mot selskapets strategi, og vil ofte være et bindeledd mot andre områder på ledernivå - og spesielt forretningsenhetene. For at selskap skal nå sine mål er god strategisk kommunikasjon, både eksternt og internt, en nøkkelfaktor.

Strategisk kommunikasjon er viktig i forbindelse med eksempelvis prosesser, endringer og posisjoneringer. Innpakningen av budskap og kommunikasjonen bidrar til at prosesser, produkter og ideer fremstår som smarte og strategiske. 

Strategisk kommunikasjon er også viktig når det kommer til forbrukeratferd, trender i markedsføringsstrategier, endringer i globale endringer og ikke minst kulturbygging.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:
- Research og innsikt
- Utvikling av innhold
- Inbound marketing
- Utvikling av kampanjer
- Kommunikasjonstrening
- Håndtering og utvikling av omdømme
- Interessentkartlegging
- Evalueringer og målinger


Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Send oss en henvendelse

Takk for innsendingen din!

bottom of page