Søk
  • Redaksjonen

Har du oversikt over alle X-tech?

Martech, Proptech, Shiptech, Fintech, Insuretech eller Edtech… Teknologien har resultert i mange neologismer.

Du kjenner sikkert til disse begrepene, spesielt hvis du er opptatt av digitalisering. Miks en bransje eller et fagområde med technology, og et «nyord» (neologisme) oppstår. Å holde seg oppdatert på alle varianter av fagområder som er mikset med teknologi er krevende; de fleste har nok med å holde seg oppdatert innen bransjen de selv jobber med. Det er likevel kjekt med en viss grunnforståelse innen hver av områdene, så her finner du en liten samling.

HRTech (Human Resource Technology) HR-teknologi er et paraplybegrep som eksempelvis inkluderer lønn og kompensasjon for ansatte, talentinnsamling og styring, arbeidsstyrkeanalyse, resultatstyring og fordeler administrasjon.

Adtech (Advertisement Technology) AdTech er annonsedelen av markedsføring, og er et relativt komplekst område. Det handler først og fremst om kampanjer, annonser og relevant data og statistikk som gjør at du stadig kan forbedre annonsearbeidet. Dette er teknologi som er designet slik at annonsører og annonsebyråer kan lage, sette i gang, måle og administrere annonseringskampanjer på nettet. Det har gjerne store mengder annonser på samtidig, så teknologien har effektivisert dette arbeidet – og selskapenes egne markedsavdelinger har også tilgang til denne teknologien.

Martech (Marketing Technology) I motsetning til Adtech gjelder Martech litt andre deler av markedsføringen. Her handler det om å at markedsførerne kan opprette, sette i gang og administrere markedsføringskampanjer. Det vil eksempelvis være e-postmarkedsføring, administrasjon av sosiale medier, A/B-testing, personalisering, tilbakemeldinger fra brukere og web-analyse.

Proptech (Property Technology) Det har gjennom de siste årene skjedd ekstrem utvikling også innen eiendomsmarkedet. Tenk deg alle tekniske muligheter eiendomsutviklerne kan benytte i nye bygg – ikke minst hvor mye data vi vil generere fra bygg. Hvis du drar dette et hakk videre så er proptech del av en større sammenheng, for eksempel oppbyggingen av smarte byer.

Shiptech (Shipping Technology) Shippingbransjen er kjent for å være konservativ, men selv om det tok lang tid før de kom på banen med digitale løsninger så har de oppnådd mye på kort tid. Tenk bare på hvor mye som kan effektiviseres innen logistikk. Det er ikke mange år siden skipsmeglerne ringte rundt for å sjekke hvor ulike båter var plassert, for så å lage manuelle lister. For ikke å snakke om teknologi om bord på skipene, og all aktivitet knyttet til havner.

Insuretech (Insurance Technology) I forsikringsbransjen har det som i alle andre bransjer skjedd mye. Dette er en bransje som alltid har beregnet risiko, og ved hjelp av nye analyseverktøy så har det åpnet seg en ny verden av muligheter. Det har kommet til mange spennende start-ups, som pusher de store forsikringsselskapene til å tenke nytt.

Edtech / Edutech (Education Technology) Ved hjelp av maskinvare og programvare har det over langt tid blitt tilrettelagt for at læringsopplevelsen skal forbedres – både i og utenfor klasserommet. Det handler om at opplevelsen knyttet til læring blir mer engasjerende, inkluderende og individualisert. I løpet av få år har utvikling på dette området eksplodert, i hele løpet fra grunnopplæring (barneskole, ungdomsskole, videregående skole) og høyere utdanning.

Femtech (Female Technology) Innen dette området finner vi teknologi som fokuserer på kvinners helse. Det kan eksempelvis være fruktbarhetsløsninger, apper for å sporing menstruasjon, graviditet og pleie, seksuell velvære for kvinner og reproduktiv systemhelse.


Healthtech (Healthcare Technology) Healthtech er sentrert rundt optimalisering av personlig og forebyggende pleie. Det betyr teknologi som leveres eller brukes utenfor sykehus eller legepraksis. Det er snakk om forebyggende og overvåkende verktøy for forbrukere, så vel som analyse- og administrasjonsverktøy for helsevesenets administratorer og kommersielle helseorganisasjoner. Den medisinske teknologien (MedTech) derimot, fokuserer på terapeutiske teknologier og medisinsk utstyr som behandler eksisterende medisinske problemer og diagnostiske teknologier (det vil si omsorg som finner sted på sykehus).

Madtech (Marketing + Advertising technology) Skillelinjene mellom Marketing Tech og Advertising Tech er nå så liten at det tvang seg frem et nytt begrep som samler disse to.

Retailtech (retail technology) Forbrukeren endrer seg nå raskere enn detaljhandel kan holde følge og detaljhandel endrer seg raskere enn infrastrukturen kan følge med. Det spås at vi vil se flere endringer de neste fem årene enn vi har sett de siste 20 årene. Konvergensen av noen få viktige teknologier muliggjør endring. Å undersøke disse teknologiene og deres forhold til detaljhandel gir oss den beste forhåndsvisningen av hva som kan skje de neste fem til åtte årene.

Regtech (Regulation Technology) Her er det snakk om å bruke informasjonsteknologi for å forbedre reguleringsprosesser. Et mål med Regtech er å øke gjennomsiktighet så vel som konsistens, standardisering av reguleringsprosesser, levere forsvarlige tolkninger av tvetydige regelverk - og dermed gi høyere kvalitet til lavere kostnader.

Legaltech (Legal Technology) Tradisjonelt har juridisk teknologi brukt teknologi og programvare i forbindelse med for eksempel praksisstyring, dokumentlagring, falturering og regnskap. De siste 10 år har bransjen blitt utsatt for teknologi som disrupterer på et helt annet nivå. Ved hjelp plattformer kan advokater legge inn sine tjenester og kunder kan finne advokat/tjeneste de ønsker. På samme måte som i andre bransjer legges det til rette for økt forbrukermakt, og økt konkurranse og prispress i advokatbransjen. Blockchain og AI er to av viktige teknologier innen denne bransjen.

Foodtech (Food Technology) Dette høres fancy ut, men helt siden den industrielle revolusjon har oppfinnere og industriledere brukt teknologi på matproduksjon. De siste årene har likevel innovativ Foodtech brutt ut som

en egen «sektor». Dette handler om all teknologi som brukes på måten vi produkserer, selger eller serverer mat på. For eksempel kan sensorer holde kontroll på forhold rund luft, næring og vann. Det handler om roboter som setter sammen menyer, og som leverer mat.

Biotech Bioteknologi er teknologi som bruker biologiske systemer, levende organismer eller deler av dette for å utvikle eller lage forskjellige produkter. (kilde: NTNU)


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

+47 40639370


©2020 by Digital Forest.