kommunikasjon-foto_unsplash.jpg

KOMMUNIKASJON - EN FELLESNEVNER FOR SUKSESS

Det er store innvirkninger og endringer i dagens samfunn, og endringstakten går raskt. Det påvirker de fleste virksomheter, for alle må forbedre og omstille seg, og det gjelder uansett hvilken bransje du jobber i. Får å nå målene du har satt deg er kommunikasjon ekstremt viktig. Det er limet i det meste som skjer innen selskapene i alle prosesser. Derfor er det en fellesnevner for å få til suksess.

 

Kommunikasjon i prosjekter

De fleste organisasjoner er involvert i ulike prosjekter i en eller annen form, og studier viser at kommunikasjon er en nøkkelfaktor for å få suksess i prosjekter. Om du forsøker å endre selskapets kultur, prosesser eller omstillinger generelt så er også her kommunikasjon en viktig faktor. 

 

Kommunikasjon i endringer

Prosjekter fordrer som regel endringer i en eller flere former. I tillegg skjer det en rekke endringsprosesser i de fleste virksomheter i dag. Hvis de ansatte ikke forstår hvorfor de skal være med på endringene ledelsen forsøker å få til, så møter man mye motstand – og endringsprosessen blir langt vanskeligere enn nødvendig. Også her er kommunikasjon en nøkkelfaktor.