KOMMUNIKASJON BÆREKRAFT

Bærekraft er i vinden som aldri før, og mange kan FNs 17 bærekraftsmål på rams. Det er mange meninger om hvordan selskap skal rigge seg for å være bærekraftig, og gjøre de riktige valgene. Når styret tar valget om at virksomheten skal fokusere mer på bærekraft så vil det innebære store endringer. Det kan være like krevende som når styret beslutter at virksomheten må få mer fokus på digital transformasjon, det legges opp til store øvelser.


Å forstå grensesnittet mellom endringsledelse, HR, fagområdene i en ledergruppe og kommunikasjon er viktig når en slik endring skal skje. Vi har erfaring med hvordan du skal gå frem for å komme i gang med implementering av bærekraft. Ta en uforpliktende prat så hjelper vi deg i gang med planleggingen eller implementeringen.