top of page
  • Forfatterens bildeYvonne Hansen

Visuell retorikk er avgjørende for ledere

Oppdatert: 19. okt. 2023

Ledere som klarer å kommunisere selskapets fremtidsvisjon ved å bruke visuell retorikk, har mye større sjanse til å lykkes enn ledere som bruker abstrakt språk som ikke kan visualiseres.


I en kommunikasjons-studie trekker forskerne Carton og Lucas blant annet frem Bill Gates som eksempel på en vellykket leder. Han klarte å visualisere visjonen for de ansatte, og fikk dem til å se for seg at det skulle være “en datamaskin på ethvert skrivebord og i ethvert hjem». Andre lederskikkelser som brukes i forskningsrapporten er John F. Kennedy som utfordret NASA til å «lande en mann på månen». Videre Henry Ford som skapte visjonen om «en bil for den store mengden», hvor folk kunne “fryde seg over å få timer med glede i Guds åpne rom». (Carton og Lucas, 2018)


Lag som sitter i robåt
Et titalls personer som sitter i en robåt.

Bygg på det erfaringsbaserte

Carton og Lucas har via forskningen bevist at organisasjonsledere kan inspirere ansatte ved å kommunisere fremtidsvisjonen ved hjelp av bilde-basert retorikk. Det vil si ord og uttrykk som gjør at de ansatte ser for seg målbildet i hodet sitt. Samtidig viser studien at de fleste ledere ikke evner å skape denne type retorikk, men at de tvert imot liker å bruke språk som er abstrakt – som ikke er lett å visualisere. Ledere legger ofte for mye vekt på det meningsbaserte kognitive innholdet, og for lite vekt på det erfaringsbaserte kognitive systemet – som kan generere livlige bilder av hvordan fremtiden kan se ut.


Fra å skape en følelse til handling

Edwin A. Locke skriver i boken “The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully” at en god leder klarer å kommunisere en følelse knyttet til et formål på en så effektiv måte at det inspirerer til handling. Når ledere klarer å skape en følelse knyttet til et formål så inspirerer det ikke bare til handling, men det er faktisk hele konseptet rundt ledelse. Locke mener altså at ledelse kan defineres som prosessen med å påvirke andre til å delta i å oppnå et felles formål. (Locke, 1999)


Skrikende behov for å få til endringer

Dette er svært interessant forskning, og viser hvor viktig det er for ledere å ta kommunikasjon på alvor. Annen forskning innen kommunikasjon viser at mellomledere også har en stor oppgave. Det gjelder å få informasjonen fra topplederne til å dryppe nedover i organisasjonen via mellomlederne.


Når fremtidsvisjonen skal implementeres i en hel organisasjon er det ofte snakk en større endring av eksisterende strategi, eller vel så gjerne en helt ny strategi. Uansett hva det er snakk om så byr slike prosesser på endringer, og selv om de fleste organisasjoner er endringsvillige i dag, så er det fortsatt en vanskelig øvelse. Generasjoner Z og Alfa som kommer etter hvert, tenker ganske annerledes enn generasjon X eller Millenials. Det er også noe ledelsen bør ta høyde for i måten de kommuniserer på. En ting er sikkert; hvis flere ledere hadde lært seg å visualisere sine tanker og målbilder, så ville det vært et stort løft i retning av å implementere nødvendige endringer i en virksomhet.


Klarer du å engasjere de ansatte? Har du behov for støtte? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.


Kilder

Andrew M. Carton, University of Pennsylvania og Brian J. Lucas, Cornell University (2018). How can leaders overcome the blurry vision bias? Identifying an antidote to the paradox of vision communication. Academy of Management Journal.


Nina M. van Loon, Martin Baekgaard og Donald P. Moynihan (2020). Stability not change: Improving frontline employee motivation through organizational reform is harder than it looks. Public Administration.


Derek E. Crews (2010) Strategies for Implementing Sustainability: Five Leadership Challenges. SAM Advanced Management. Journal Vol. 75 Issue 2, p15-21.


Edwin A. Locke (1992). The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully. Personnel Psychology. Winter92, Vol. 45 Issue 4Commentaires


bottom of page