top of page

BIO

Personlig profil

Hansen, Yvonne.jpg

Yvonne har 20 års erfaring fra digitalisering, ledelse, prosjektledelse, kommunikasjon, markedsføring, employer branding og moderne salg. I ledende stabsfunksjoner har Yvonne hatt ansvar for store digitale løsninger, eksterne konsulenter og en rekke innholdsleverandører. Utover å ha erfaring fra å jobbe med ledere på C-nivå, eiere og styringsgrupper har hun også selv sittet i toppledelse. Hun har jobbet med forbedringer av kundereisen, både innen B2B og B2C. Videre har hun vært sentral i arbeidet for å drive frem innovasjon, forbedringer og endringer på tvers av organisasjoner. Hun har jobbet i sterke fagmiljø gjennom 12 år, som Handelshøyskolen BI, KPMG og Codex. Sertifiseringer: Managing Benefits, Prince 2, Design Strategy, Prosci (endringsledelse), Business Sustainability Management (Cambridge).

Utdanning

2008-2009

ESCP/
Handelshøyskolen BI

2006-2006

Handelshøyskolen BI

Executive MBA. Double degree, deltidsutdanning over 1,5 år med 120 studiepoeng - med internasjonalt fokus. Fagområder: markedsføring, makro- og mikro-økonomi, finans, regnskap, IT-ledelse, etikk, ledelse, endringsledelse, forhandlinger, globale team etc.
Alle fag innebar case-oppgaver, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og presentasjoner.
Studiesamlinger: Oslo, Paris, Brüssel, Shanghai, Austin, Torino, London, Madrid.

Modul - Master of Management
PR- og strategisk kommunikasjon

Arbeidserfaring

2018-2022

Partner & Chief Marketing Officer

2018

Chief Digital Officer

2016-2018

Head of Digital

2005-2016

Digitalsjef

Karabin (Management Consulting)

Codex Advokat

KPMG

Handelshøyskolen BI

bottom of page